wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_queried_object_id › WordPress Function

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
get_queried_object_id ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (int) ID of the queried object.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves the ID of the currently queried object.

Wrapper for WP_Query::get_queried_object_id().


Źródło

function get_queried_object_id() {
	global $wp_query;
	return $wp_query->get_queried_object_id();
}