Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_queried_object ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
get_queried_object ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (object) Queried object.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve the currently-queried object.

Wrapper for WP_Query::get_queried_object().Źródło

function get_queried_object() {
	global $wp_query;
	return $wp_query->get_queried_object();
}