Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp-admin/includes/credits.php ›

Funkcje3
WordPress Credits Administration API.


Function Short description
wp_creditsRetrieve the contributor credits.
_wp_credits_add_profile_linkRetrieve the link to a contributor's WordPress.org profile page.
_wp_credits_build_object_linkRetrieve the link to an external library used in WordPress.