Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.pre_auto_update ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'pre_auto_update', $type, $item, $context )
Parametry: (3)
  • (string) $type The type of update being checked: 'core', 'theme', 'plugin', or 'translation'.
    Wymagane: Tak
  • (object) $item The update offer.
    Wymagane: Tak
  • (string) $context The filesystem context (a path) against which filesystem access and status should be checked.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires immediately prior to an auto-update.

Źródło

do_action( 'pre_auto_update', $type, $item, $context );