Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_maybe_auto_update ›

Od3.7.0
Przestarzałyn/a
wp_maybe_auto_update ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Performs WordPress automatic background updates.Źródło

function wp_maybe_auto_update() {
	include_once( ABSPATH . 'wp-admin/includes/admin.php' );
	include_once( ABSPATH . 'wp-admin/includes/class-wp-upgrader.php' );

	$upgrader = new WP_Automatic_Updater;
	$upgrader->run();
}