wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.remove_allowed_options › WordPress Function

Od5.5.0
Przestarzałyn/a
remove_allowed_options ( $del_options, $options = '' )
Parametry: (2)
  • (array) $del_options
    Wymagane: Tak
  • (string|array) $options
    Wymagane: Nie
    Domyślny: (puste)
Powrót:
  • (array)
Zdefiniowane na:
Codex:

Removes a list of options from the allowed options list.Źródło

function remove_allowed_options( $del_options, $options = '' ) {
	if ( '' === $options ) {
		global $allowed_options;
	} else {
		$allowed_options = $options;
	}

	foreach ( $del_options as $page => $keys ) {
		foreach ( $keys as $key ) {
			if ( isset( $allowed_options[ $page ] ) && is_array( $allowed_options[ $page ] ) ) {
				$pos = array_search( $key, $allowed_options[ $page ], true );
				if ( false !== $pos ) {
					unset( $allowed_options[ $page ][ $pos ] );
				}
			}
		}
	}

	return $allowed_options;
}