wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.remove_all_actions › WordPress Function

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
remove_all_actions ( $hook_name, $priority = false )
Parametry: (2)
  • (string) $hook_name The action to remove callbacks from.
    Wymagane: Tak
  • (int|false) $priority Optional. The priority number to remove them from. Default false.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: false
Powrót:
  • (true) Always returns true.
Zdefiniowane na:
Codex:

Removes all of the callback functions from an action hook.Źródło

function remove_all_actions( $hook_name, $priority = false ) {
	return remove_all_filters( $hook_name, $priority );
}