Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.apache_mod_loaded ›

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
apache_mod_loaded ( $mod, $default = false )
Parametry: (2)
  • (string) $mod The module, e.g. mod_rewrite.
    Wymagane: Tak
  • (bool) $default Optional. The default return value if the module is not found. Default false.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: false
Powrót:
  • (bool) Whether the specified module is loaded.
Zdefiniowane na:
Codex:

Does the specified module exist in the Apache config?Źródło

function apache_mod_loaded( $mod, $default = false ) {
	global $is_apache;

	if ( ! $is_apache ) {
		return false;
	}

	if ( function_exists( 'apache_get_modules' ) ) {
		$mods = apache_get_modules();
		if ( in_array( $mod, $mods ) ) {
			return true;
		}
	} elseif ( function_exists( 'phpinfo' ) && false === strpos( ini_get( 'disable_functions' ), 'phpinfo' ) ) {
			ob_start();
			phpinfo( 8 );
			$phpinfo = ob_get_clean();
		if ( false !== strpos( $phpinfo, $mod ) ) {
			return true;
		}
	}
	return $default;
}