Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_super_admins ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
get_super_admins ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (array) List of super admin logins
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve a list of super admins.Źródło

function get_super_admins() {
	global $super_admins;

	if ( isset( $super_admins ) ) {
		return $super_admins;
	} else {
		return get_site_option( 'site_admins', array( 'admin' ) );
	}
}