wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_archives › WordPress Function

Od0.71
Przestarzały2.1.0
get_archives ( $type = '', $limit = '', $format = 'html', $before = '', $after = '', $show_post_count = false )
Parametry: (6)
 • (string) $type
  Wymagane: Nie
  Domyślny: (puste)
 • (string) $limit
  Wymagane: Nie
  Domyślny: (puste)
 • (string) $format
  Wymagane: Nie
  Domyślny: 'html'
 • (string) $before
  Wymagane: Nie
  Domyślny: (puste)
 • (string) $after
  Wymagane: Nie
  Domyślny: (puste)
 • (bool) $show_post_count
  Wymagane: Nie
  Domyślny: false
Zobacz:
Powrót:
 • (string|null)
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves a list of archives.Źródło

function get_archives($type='', $limit='', $format='html', $before = '', $after = '', $show_post_count = false) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.1.0', 'wp_get_archives()' );
	$args = compact('type', 'limit', 'format', 'before', 'after', 'show_post_count');
	return wp_get_archives($args);
}