Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.is_archived ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
is_archived ( $id )
Parametry:
  • (int) $id Blog ID.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string) Whether the blog is archived or not.
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • MU

Check if a particular blog is archived.Źródło

function is_archived( $id ) {
	return get_blog_status( $id, 'archived' );
}