wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.update_archived › WordPress Function

Od
Przestarzałyn/a
update_archived ( $id, $archived )
Parametry: (2)
  • (int) $id Blog ID.
    Wymagane: Tak
  • (string) $archived The new status.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string) $archived
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • MU

Updates the 'archived' status of a particular blog.Źródło

function update_archived( $id, $archived ) {
	update_blog_status( $id, 'archived', $archived );
	return $archived;
}