Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_post_galleries_images ›

Od3.6.0
Przestarzałyn/a
get_post_galleries_images ( $post = 0 )
Parametry:
  • (int|WP_Post) $post Optional. Post ID or WP_Post object. Default is global `$post`.
    Wymagane: Nie
    Domyślny:
Zobacz:
Powrót:
  • (array) A list of lists, each containing image srcs parsed. from an expanded shortcode
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve the image srcs from galleries from a post's content, if presentŹródło

function get_post_galleries_images( $post = 0 ) {
	$galleries = get_post_galleries( $post, false );
	return wp_list_pluck( $galleries, 'src' );
}