Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_post_gallery_images ›

Od3.6.0
Przestarzałyn/a
get_post_gallery_images ( $post = 0 )
Parametry:
  • (int|WP_Post) $post Optional. Post ID or WP_Post object. Default is global `$post`.
    Wymagane: Nie
    Domyślny:
Zobacz:
Powrót:
  • (array) A list of a gallery's image srcs in order.
Zdefiniowane na:
Codex:

Checks a post's content for galleries and return the image srcs for the first found galleryŹródło

function get_post_gallery_images( $post = 0 ) {
	$gallery = get_post_gallery( $post, false );
	return empty( $gallery['src'] ) ? array() : $gallery['src'];
}