Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._post_format_get_terms ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
_post_format_get_terms ( $terms, $taxonomies, $args )
Dostęp:
 • private
Parametry: (3)
 • (array) $terms
  Wymagane: Tak
 • (string|array) $taxonomies
  Wymagane: Tak
 • (array) $args
  Wymagane: Tak
Powrót:
 • (array)
Zdefiniowane na:
Codex:

Remove the post format prefix from the name property of the term objects created by get_terms().Źródło

function _post_format_get_terms( $terms, $taxonomies, $args ) {
	if ( in_array( 'post_format', (array) $taxonomies ) ) {
		if ( isset( $args['fields'] ) && 'names' == $args['fields'] ) {
			foreach ( $terms as $order => $name ) {
				$terms[ $order ] = get_post_format_string( str_replace( 'post-format-', '', $name ) );
			}
		} else {
			foreach ( (array) $terms as $order => $term ) {
				if ( isset( $term->taxonomy ) && 'post_format' == $term->taxonomy ) {
					$terms[ $order ]->name = get_post_format_string( str_replace( 'post-format-', '', $term->slug ) );
				}
			}
		}
	}
	return $terms;
}