Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._post_format_get_term ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
_post_format_get_term ( $term )
Dostęp:
  • private
Parametry:
  • (object) $term
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (object)
Zdefiniowane na:
Codex:

Remove the post format prefix from the name property of the term object created by get_term().Źródło

function _post_format_get_term( $term ) {
	if ( isset( $term->slug ) ) {
		$term->name = get_post_format_string( str_replace( 'post-format-', '', $term->slug ) );
	}
	return $term;
}