Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._post_format_request ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
_post_format_request ( $qvs )
Dostęp:
  • private
Parametry:
  • (array) $qvs
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (array)
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the request to allow for the format prefix.Źródło

function _post_format_request( $qvs ) {
	if ( ! isset( $qvs['post_format'] ) ) {
		return $qvs;
	}
	$slugs = get_post_format_slugs();
	if ( isset( $slugs[ $qvs['post_format'] ] ) ) {
		$qvs['post_format'] = 'post-format-' . $slugs[ $qvs['post_format'] ];
	}
	$tax = get_taxonomy( 'post_format' );
	if ( ! is_admin() ) {
		$qvs['post_type'] = $tax->object_type;
	}
	return $qvs;
}