Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._wp_get_post_revision_version ›

Od3.6.0
Przestarzałyn/a
_wp_get_post_revision_version ( $revision )
Dostęp:
  • private
Parametry:
  • (WP_Post) $revision
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (int|false)
Zdefiniowane na:
Codex:

Gets the post revision version.Źródło

function _wp_get_post_revision_version( $revision ) {
	if ( is_object( $revision ) ) {
		$revision = get_object_vars( $revision );
	} elseif ( ! is_array( $revision ) ) {
		return false;
	}

	if ( preg_match( '/^\d+-(?:autosave|revision)-v(\d+)$/', $revision['post_name'], $matches ) ) {
		return (int) $matches[1];
	}

	return 0;
}