wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.update_gallery_tab › WordPress Function

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
update_gallery_tab ( $tabs )
Parametry:
  • (array) $tabs
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (array) $tabs with gallery if post has image attachment
Zdefiniowane na:
Codex:

Adds the gallery tab back to the tabs array if post has image attachments.Źródło

function update_gallery_tab( $tabs ) {
	global $wpdb;

	if ( ! isset( $_REQUEST['post_id'] ) ) {
		unset( $tabs['gallery'] );
		return $tabs;
	}

	$post_id = (int) $_REQUEST['post_id'];

	if ( $post_id ) {
		$attachments = (int) $wpdb->get_var( $wpdb->prepare( "SELECT count(*) FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'attachment' AND post_status != 'trash' AND post_parent = %d", $post_id ) );
	}

	if ( empty( $attachments ) ) {
		unset( $tabs['gallery'] );
		return $tabs;
	}

	/* translators: %s: Number of attachments. */
	$tabs['gallery'] = sprintf( __( 'Gallery (%s)' ), "<span id='attachments-count'>$attachments</span>" );

	return $tabs;
}