Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.comment_post_redirect ›

Od2.0.5
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'comment_post_redirect', $location, $comment )
Parametry: (2)
  • (string) $location The 'redirect_to' URI sent via $_POST.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Comment) $comment Comment object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the location URI to send the commenter after posting.

Źródło

$location = apply_filters( 'comment_post_redirect', $location, $comment );