wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_others_pending › WordPress Function

Odn/a
Przestarzały3.1.0
get_others_pending ( $user_id )
Parametry:
  • (int) $user_id User ID.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
Powrót:
  • (array) List of posts with pending review post type from other users.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve pending review posts from other users.Źródło

function get_others_pending($user_id) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.1.0' );

	return get_others_unpublished_posts($user_id, 'pending');
}