Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_to_ping ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
get_to_ping ( $post_id )
Parametry:
  • (int|WP_Post) $post_id Post Object or ID
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (array)
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • 4.7.0

Retrieve URLs that need to be pinged.Źródło

function get_to_ping( $post_id ) {
	$post = get_post( $post_id );

	if ( ! $post ) {
		return false;
	}

	$to_ping = sanitize_trackback_urls( $post->to_ping );
	$to_ping = preg_split( '/\s/', $to_ping, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY );

	/**
	 * Filters the list of URLs yet to ping for the given post.
	 *
	 * @since 2.0.0
	 *
	 * @param array $to_ping List of URLs yet to ping.
	 */
	return apply_filters( 'get_to_ping', $to_ping );
}