Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_object_terms ›

Od4.2.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'get_object_terms', $terms, $object_ids, $taxonomies, $args )
Parametry: (4)
 • (array) $terms Array of terms for the given object or objects.
  Wymagane: Tak
 • (int[]) $object_ids Array of object IDs for which terms were retrieved.
  Wymagane: Tak
 • (string[]) $taxonomies Array of taxonomy names from which terms were retrieved.
  Wymagane: Tak
 • (array) $args Array of arguments for retrieving terms for the given object(s). See wp_get_object_terms() for details.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the terms for a given object or objects.

Źródło

$terms = apply_filters( 'get_object_terms', $terms, $object_ids, $taxonomies, $args );