Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_get_object_terms_args ›

Od4.9.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_get_object_terms_args', $args, $object_ids, $taxonomies )
Parametry: (3)
  • (array) $args An array of arguments for retrieving terms for the given object(s). See {@see wp_get_object_terms()} for details.
    Wymagane: Tak
  • (int[]) $object_ids Array of object IDs.
    Wymagane: Tak
  • (string[]) $taxonomies Array of taxonomy names to retrieve terms from.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filter arguments for retrieving object terms.

Źródło

$args = apply_filters( 'wp_get_object_terms_args', $args, $object_ids, $taxonomies );