Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_usernumposts ›

Od4.3.1
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'get_usernumposts', $count, $userid, $post_type, $public_only )
Parametry: (4)
 • (int) $count The user's post count.
  Wymagane: Tak
 • (int) $userid User ID.
  Wymagane: Tak
 • (string|array) $post_type Single post type or array of post types to count the number of posts for.
  Wymagane: Tak
 • (bool) $public_only Whether to limit counted posts to public posts.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the number of posts a user has written.

Źródło

return apply_filters( 'get_usernumposts', $count, $userid, $post_type, $public_only );