Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_terms_defaults ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'get_terms_defaults', $this->query_var_defaults, $taxonomies )
Parametry: (2)
  • (array) $defaults An array of default get_terms() arguments.
    Wymagane: Tak
  • (string[]) $taxonomies An array of taxonomy names.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the terms query default arguments.

Use {@see 'get_terms_args'} to filter the passed arguments.

Źródło

$this->query_var_defaults = apply_filters( 'get_terms_defaults', $this->query_var_defaults, $taxonomies );