Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_get_widget_defaults ›

Od2.2.0
Przestarzałyn/a
wp_get_widget_defaults ( Brak parametrów )
Dostęp:
  • private
Powrót:
  • (array)
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve default registered sidebars list.Źródło

function wp_get_widget_defaults() {
	global $wp_registered_sidebars;

	$defaults = array();

	foreach ( (array) $wp_registered_sidebars as $index => $sidebar ) {
		$defaults[ $index ] = array();
	}

	return $defaults;
}