Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_kses_post_deep ›

Od4.4.2
Przestarzałyn/a
wp_kses_post_deep ( $data )
Parametry:
  • (mixed) $data The array, object, or scalar value to inspect.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
Powrót:
  • (mixed) The filtered content.
Zdefiniowane na:
Codex:

Navigates through an array, object, or scalar, and sanitizes content for allowed HTML tags for post content.Źródło

function wp_kses_post_deep( $data ) {
	return map_deep( $data, 'wp_kses_post' );
}