Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.register_post_type_args ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'register_post_type_args', $args, $this->name )
Parametry: (2)
  • (array) $args Array of arguments for registering a post type.
    Wymagane: Tak
  • (string) $post_type Post type key.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the arguments for registering a post type.

Źródło

$args = apply_filters( 'register_post_type_args', $args, $this->name );