Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.register_post ›

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'register_post', $sanitized_user_login, $user_email, $errors )
Parametry: (3)
  • (string) $sanitized_user_login The submitted username after being sanitized.
    Wymagane: Tak
  • (string) $user_email The submitted email.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Error) $errors Contains any errors with submitted username and email, e.g., an empty field, an invalid username or email, or an existing username or email.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires when submitting registration form data, before the user is created.

Źródło

do_action( 'register_post', $sanitized_user_login, $user_email, $errors );