Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.register ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'register', $registration_url )
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-includes/general-template.php

Źródło

echo apply_filters( 'register', $registration_url );