wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.is_term › WordPress Function

Od2.3.0
Przestarzały3.0.0
is_term ( $term, $taxonomy = '', $parent = 0 )
Parametry: (3)
 • (int|string) $term The term to check
  Wymagane: Tak
 • (string) $taxonomy The taxonomy name to use
  Wymagane: Nie
  Domyślny: (puste)
 • (int) $parent ID of parent term under which to confine the exists search.
  Wymagane: Nie
  Domyślny:
Zobacz:
Powrót:
 • (mixed) Get the term ID or term object, if exists.
Zdefiniowane na:
Codex:

Check if Term exists.Powiązane Funkcje: has_term, is_time, is_year, is_date, is_category

Źródło

function is_term( $term, $taxonomy = '', $parent = 0 ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.0.0', 'term_exists()' );
	return term_exists( $term, $taxonomy, $parent );
}