Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.user_register ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'user_register', $user_id )
Parametry:
  • (int) $user_id User ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires immediately after a new user is registered.

Źródło

do_action( 'user_register', $user_id );