Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.register_widget ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
register_widget ( $widget )
Parametry:
  • (string|WP_Widget) $widget Either the name of a `WP_Widget` subclass or an instance of a `WP_Widget` subclass.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
  • WP_Widget
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • 4.6.0

Register a widget

Registers a WP_Widget widgetŹródło

function register_widget( $widget ) {
	global $wp_widget_factory;

	$wp_widget_factory->register( $widget );
}