wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.unregister_widget › WordPress Function

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
unregister_widget ( $widget )
Parametry:
  • (string|WP_Widget) $widget Either the name of a `WP_Widget` subclass or an instance of a `WP_Widget` subclass.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
  • WP_Widget
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • 4.6.0

Unregisters a widget.

Unregisters a WP_Widget widget. Useful for un-registering default widgets. Run within a function hooked to the {@see 'widgets_init'} action.


Źródło

function unregister_widget( $widget ) {
	global $wp_widget_factory;

	$wp_widget_factory->unregister( $widget );
}