Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.unregister_sidebar_widget ›

Od2.2.0
Przestarzały2.8.0
unregister_sidebar_widget ( $id )
Parametry:
  • (int|string) $id Widget ID.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:

Serves as an alias of wp_unregister_sidebar_widget().Źródło

function unregister_sidebar_widget($id) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'wp_unregister_sidebar_widget()' );
	return wp_unregister_sidebar_widget($id);
}