Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.unregister_sidebar ›

Od2.2.0
Przestarzałyn/a
unregister_sidebar ( $sidebar_id )
Parametry:
  • (string|int) $sidebar_id The ID of the sidebar when it was registered.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Removes a sidebar from the list.Źródło

function unregister_sidebar( $sidebar_id ) {
	global $wp_registered_sidebars;

	unset( $wp_registered_sidebars[ $sidebar_id ] );
}