Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.is_registered_sidebar ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
is_registered_sidebar ( $sidebar_id )
Parametry:
  • (string|int) $sidebar_id The ID of the sidebar when it was registered.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (bool) True if the sidebar is registered, false otherwise.
Zdefiniowane na:
Codex:

Checks if a sidebar is registered.Źródło

function is_registered_sidebar( $sidebar_id ) {
	global $wp_registered_sidebars;

	return isset( $wp_registered_sidebars[ $sidebar_id ] );
}