wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_unregister_widget_control › WordPress Function

Od2.2.0
Przestarzałyn/a
wp_unregister_widget_control ( $id )
Parametry:
  • (int|string) $id Widget ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Remove control callback for widget.Źródło

function wp_unregister_widget_control( $id ) {
	wp_register_widget_control( $id, '', '' );
}