Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_register_widget_control ›

Od2.2.0
Przestarzałyn/a
wp_register_widget_control ( $id, $name, $control_callback, $options = array(), $params )
Parametry: (5)
 • (int|string) $id Sidebar ID.
  Wymagane: Tak
 • (string) $name Sidebar display name.
  Wymagane: Tak
 • (callable) $control_callback Run when sidebar is displayed.
  Wymagane: Tak
 • (array) $options { Optional. Array or string of control options. Default empty array.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: array()
 • (mixed) $params ...$params Optional additional parameters to pass to the callback function when it's called.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
 • 5.3.0

Registers widget control callback for customizing options.Źródło

function wp_register_widget_control( $id, $name, $control_callback, $options = array(), ...$params ) {
	global $wp_registered_widget_controls, $wp_registered_widget_updates, $wp_registered_widgets, $_wp_deprecated_widgets_callbacks;

	$id   = strtolower( $id );
	$id_base = _get_widget_id_base( $id );

	if ( empty( $control_callback ) ) {
		unset( $wp_registered_widget_controls[ $id ] );
		unset( $wp_registered_widget_updates[ $id_base ] );
		return;
	}

	if ( in_array( $control_callback, $_wp_deprecated_widgets_callbacks, true ) && ! is_callable( $control_callback ) ) {
		unset( $wp_registered_widgets[ $id ] );
		return;
	}

	if ( isset( $wp_registered_widget_controls[ $id ] ) && ! did_action( 'widgets_init' ) ) {
		return;
	}

	$defaults     = array(
		'width' => 250,
		'height' => 200,
	); // height is never used
	$options      = wp_parse_args( $options, $defaults );
	$options['width'] = (int) $options['width'];
	$options['height'] = (int) $options['height'];

	$widget = array(
		'name'   => $name,
		'id'    => $id,
		'callback' => $control_callback,
		'params'  => $params,
	);
	$widget = array_merge( $widget, $options );

	$wp_registered_widget_controls[ $id ] = $widget;

	if ( isset( $wp_registered_widget_updates[ $id_base ] ) ) {
		return;
	}

	if ( isset( $widget['params'][0]['number'] ) ) {
		$widget['params'][0]['number'] = -1;
	}

	unset( $widget['width'], $widget['height'], $widget['name'], $widget['id'] );
	$wp_registered_widget_updates[ $id_base ] = $widget;
}