wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_list_widget_controls › WordPress Function

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
wp_list_widget_controls ( $sidebar, $sidebar_name = '' )
Parametry: (2)
  • (string) $sidebar Sidebar ID.
    Wymagane: Tak
  • (string) $sidebar_name Optional. Sidebar name. Default empty.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: (puste)
Zdefiniowane na:
Codex:

Show the widgets and their settings for a sidebar.

Used in the admin widget config screen.


Źródło

function wp_list_widget_controls( $sidebar, $sidebar_name = '' ) {
	add_filter( 'dynamic_sidebar_params', 'wp_list_widget_controls_dynamic_sidebar' );

	$description = wp_sidebar_description( $sidebar );

	echo '<div id="' . esc_attr( $sidebar ) . '" class="widgets-sortables">';

	if ( $sidebar_name ) {
		$add_to = sprintf(
			/* translators: %s: Widgets sidebar name. */
			__( 'Add to: %s' ),
			$sidebar_name
		);
		?>
		<div class="sidebar-name" data-add-to="<?php echo esc_attr( $add_to ); ?>">
			<button type="button" class="handlediv hide-if-no-js" aria-expanded="true">
				<span class="screen-reader-text"><?php echo esc_html( $sidebar_name ); ?></span>
				<span class="toggle-indicator" aria-hidden="true"></span>
			</button>
			<h2><?php echo esc_html( $sidebar_name ); ?> <span class="spinner"></span></h2>
		</div>
		<?php
	}

	if ( ! empty( $description ) ) {
		?>
		<div class="sidebar-description">
			<p class="description"><?php echo $description; ?></p>
		</div>
		<?php
	}

	dynamic_sidebar( $sidebar );

	echo '</div>';
}