wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp-admin/includes/widgets.php › WordPress File

Funkcje7
WordPress Widgets Administration API


Function Short description
next_widget_id_number-
wp_list_widgetsDisplay list of the available widgets.
wp_list_widget_controlsShow the widgets and their settings for a sidebar.
wp_list_widget_controls_dynamic_sidebarRetrieves the widget control arguments.
wp_widgets_access_body_class-
wp_widget_controlMeta widget used to display the control form for a widget.
_sort_name_callbackCallback to sort array by a 'name' key.