Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._sort_name_callback ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
_sort_name_callback ( $a, $b )
Dostęp:
  • private
Powrót:
  • (int)
Zdefiniowane na:
Codex:

Callback to sort array by a 'name' key.Źródło

function _sort_name_callback( $a, $b ) {
	return strnatcasecmp( $a['name'], $b['name'] );
}