wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_rel_nofollow_callback › WordPress Function

Od2.3.0
Przestarzały5.3.0
wp_rel_nofollow_callback ( $matches )
Parametry:
  • (array) $matches Single match.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string) HTML A Element with `rel="nofollow"`.
Zdefiniowane na:
Codex:

Callback to add `rel="nofollow"` string to HTML A element.Źródło

function wp_rel_nofollow_callback( $matches ) {
	return wp_rel_callback( $matches, 'nofollow' );
}