Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_pre_kses_less_than_callback ›

Od2.3.0
Przestarzałyn/a
wp_pre_kses_less_than_callback ( $matches )
Parametry:
  • (array) $matches Populated by matches to preg_replace.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string) The text returned after esc_html if needed.
Zdefiniowane na:
Codex:

Callback function used by preg_replace.Źródło

function wp_pre_kses_less_than_callback( $matches ) {
	if ( false === strpos( $matches[0], '>' ) ) {
		return esc_html( $matches[0] );
	}
	return $matches[0];
}