Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._sort_uname_callback ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
_sort_uname_callback ( $a, $b )
Dostęp:
  • private
Parametry: (2)
  • (array) $a array with 'Name' key.
    Wymagane: Tak
  • (array) $b array with 'Name' key.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (int) Return 0 or 1 based on two string comparison.
Zdefiniowane na:
Codex:

Callback to sort array by a 'Name' key.Źródło

function _sort_uname_callback( $a, $b ) {
	return strnatcasecmp( $a['Name'], $b['Name'] );
}