wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.unregister_widget_control › WordPress Function

Od2.2.0
Przestarzały2.8.0
unregister_widget_control ( $id )
Parametry:
  • (int|string) $id Widget ID.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:

Alias of wp_unregister_widget_control().Źródło

function unregister_widget_control($id) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'wp_unregister_widget_control()' );
	return wp_unregister_widget_control($id);
}