Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.zeroise ›

Od0.71
Przestarzałyn/a
zeroise ( $number, $threshold )
Parametry: (2)
  • (int) $number Number to append zeros to if not greater than threshold.
    Wymagane: Tak
  • (int) $threshold Digit places number needs to be to not have zeros added.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string) Adds leading zeros to number if needed.
Zdefiniowane na:
Codex:

Add leading zeros when necessary.

If you set the threshold to '4' and the number is '10', then you will get back '0010'. If you set the threshold to '4' and the number is '5000', then you will get back '5000'.

Uses sprintf to append the amount of zeros based on the $threshold parameter and the size of the number. If the number is large enough, then no zeros will be appended.Źródło

function zeroise( $number, $threshold ) {
	return sprintf( '%0' . $threshold . 's', $number );
}