Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.unregister_block_type ›

Od5.0.0
Przestarzałyn/a
unregister_block_type ( $name )
Parametry:
  • (string|WP_Block_Type) $name Block type name including namespace, or alternatively a complete WP_Block_Type instance.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (WP_Block_Type|false) The unregistered block type on success, or false on failure.
Zdefiniowane na:
Codex:

Unregisters a block type.Źródło

function unregister_block_type( $name ) {
	return WP_Block_Type_Registry::get_instance()->unregister( $name );
}