Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.unregister_block_style ›

Od5.3.0
Przestarzałyn/a
unregister_block_style ( $block_name, $block_style_name )
Parametry: (2)
  • (string) $block_name Block type name including namespace.
    Wymagane: Tak
  • (array) $block_style_name Block style name.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (boolean) True if the block style was unregistered with success and false otherwise.
Zdefiniowane na:
Codex:

Unregisters a block style.Źródło

function unregister_block_style( $block_name, $block_style_name ) {
	return WP_Block_Styles_Registry::get_instance()->unregister( $block_name, $block_style_name );
}